dcsimg Kom godt i gang med systematiske brugerundersøgelser - HJERNEN&HJERTET - Ramboll
 
|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom godt i gang med systematiske brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser giver værdifuld viden om brugernes oplevelse af den kvalitet som kommunen yder. Værdien af en god brugerundersøgelse kommer dog først når data- og analysearbejde omsættes til konkrete handlinger. Vejen fra undersøgelse til handling drukner ofte i usikkerhed om resultaterne, svære analyser og mangel på struktur i rapporteringen og opfølgningen. I Rambøll har vi derfor udviklet et system, som gør det mulig at automatisere og systematisere brugerundersøgelser.

 
GENNEMFØR BRUGERUNDERSØGELSER I HJERNEN&HJERTET

En brugerundersøgelse indeholder typisk følgende seks steps. Med Rambøll som partner bringer vi dig sikkert gennem alle dele af forløbet.Step 1: Spørgeskemaet

Vi opsætter spørgeskemaet med udgangspunkt i KL’s spørgeramme. Der er mulighed for at tilføje op til 5 lokale spørgsmål indenfor basispakken.

Step 2: Respondenterne

Kommunen leverer kontaktoplysninger til de omfattede borgere. Typisk modtager Rambøll et udtræk fra kommunens intra- eller anvisningssystem. Rambøll står for at kvalitetssikre og ”rense” kontaktoplysningerne. Rambøll gør kontaktinformationerne klar i systemet.

Step 3: Dataindsamling

Kommunen fastsætter det ønskede tidspunkt for modtagelse af resultater fra undersøgelsen. Rambøll hjælper med tidsplan og planlægning af den bedst mulige proces. Sammen planlægger vi kommunikation til borgerne om undersøgelsen, dato for udsendelse af spørgeskemaer og dato for automatisk rykkerprocedure. Dette giver ofte i sig selv en brugbar svarprocent. Rambøll tilbyder samtidig yderligere telefonisk opfølgning, som fleksibel tilkøbsydelse. Med den rigtige opfølgning sikres en høj svarprocent og høj kvalitet i undersøgelsen.

Step 4: Status og kvalitetssikring

Sideløbende med dataindsamlingen modtager kommunen adgang til en statusoversigt, hvor det er muligt at følge udviklingen i svarprocenten for alle enheder. Dette giver mulighed for at igangsætte lokale initiativer, hvor der er brug for en ekstra indsats for at få borgerne til at svare på undersøgelsen. Rambøll kvalitetssikrer løbende de svar som indsamles og sørger for, at resultaterne er klar til analysearbejdet.

Step 5: Analyse og rapporter

Når dataindsamlingen er slut foretager Rambøll den afsluttende kvalitetssikring og efter kun én uge vil kommunen kunne trække rapporter for følgende tre 3 niveauer:

  • Enhedsniveau
  • Områdeniveau
  • Kommuneniveau

Rapporterne giver et let og overskueligt overblik over resultaterne og kan bruges direkte til formulering af konkrete udviklingsplaner for institutioner, skoler og andre enheder.

Step 6: Udviklingsplaner

På baggrund af konklusionerne i de automatisk dannede rapporter er det let at formulere konkrete udviklingsplaner direkte i systemet.

Hvis kommunen ønsker det, kan Rambølls erfarne konsulenter bistå med yderligere analyser, kommentering af den kommunale rapport og bistand i forbindelse med præsentationen af rapportens resultater.

SAMMENHÆNG OG OPFØLGNING

Kommuner som benytter andre dele af Hjernen&Hjertet vil opleve at resultaterne fra brugerundersøgelsen automatisk gøres tilgængelig til brug i de øvrige moduler eksempelvis i forbindelse med tilsyn, kvalitetsrapporter og i analyseværktøjet.

Kommuner som ønsker at koble brugerundersøgelsen med måling af medarbejdernes holdninger gennem Rambølls medarbejderundersøgelser eller læringsmiljøvurdering, har mulighed for at skabe yderligere synergi i arbejdet med udvikling af kvalitet.

VÆRDISKABELSE OVER TID

Én brugerundersøgelse giver en godt billede af den nuværende status i kommunen. Den endelige værdiskabelse i forhold til den kommunale udvikling sker dog først, når udviklingen måles over tid. KL anbefaler, at brugerundersøgelser gennemføres hvert andet år for hele tiden, at have en indsigt i, hvad brugerne oplever samt, hvordan denne oplevelse udvikler sig. Med vores system bliver det let at gennemføre brugerundersøgelser systematisk også over en længere periode.

PRIS

Kontakt os gerne for at få en pris og for at høre mere om, hvordan I kan gennemføre automatiske og systematiske brugerundersøgelser.

 

Kontakt

Martin Lie
Konsulent
M5161 4684
Emalie@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll