dcsimg Hjernen&Hjertets kvalitetsplatform 2.0 - HJERNEN&HJERTET - Ramboll
 
|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjernen&Hjertets kvalitetsplatform 2.0

I den nye kvalitetsplatform er der virkelig tænkt på værdi på lokalt niveau. Kommunen kan opstille mål og udvælge centrale indikatorer, som der arbejdes med, og skolerne kan selv definere lokale mål og indikatorer, som de præsenterer på skolens egen digitale kvalitetsside.

 


STØRRE VÆRDI

Systemet skaber værdi ved at understøtte arbejdet med kvalitet på følgende fire områder:

Tilgængelig
Solide og relevante data fra forskellige datakilder kvalitetssikres, samles og gøres let tilgængelige på èt sted for lærere, ledere og forvaltning

Overskuelig
Gør data til overskuelig og målrettet ledelsesinformation og processtøtte på alle niveauer i den kommunale styringskæde

Forskningsbaseret
Giver gennem forskningsbaserede indikatorer på god kvalitet et evidensbaseret grundlag for at følge op på ændringer af praksis

Handlingsorienteret
Bidrager til systematisk samarbejde og dialog om kvalitet på tværs af niveauer gennem fleksible rapporter, dialoglog og udviklingsplaner, der nemt kan eksporteres og udskrives.

 

HJERNEN&HJERTETS KVALITETSPLATFORM 2.0

Rent praktisk består værktøjet af værktøjerne:

  • Startside
  • Resultatbrowser
  • Rapportbygger
  • Dialoglog
  • Udviklingsplaner

Modulerne understøtter en systematisk kvalitetsudvikling fra mål til gennemførelse af tiltag, afsluttende med vurdering af målopfyldelse og praksis.

Starside

Startsiden giver forvaltning og skoler adgang til at få vist centrale indikatorer, defineret med udgangspunkt i nyeste forskning om høj kvalitet. Indikatorerne er vist som enkeltstående måltal og opdelt med relevante sammenligninger og opdelinger.  Startsiden sætter fokus på indikatorer, som er centrale for skolelederen og skolens udviklingsarbejde. Kommunen og/eller skolerne kan selv bestemme, hvilke indikatorer det er relevant at fremhæve på startsiden.

Resultatbrowser

Resultatbrowseren er et meget fleksibelt og brugervenligt værktøj, hvor man kan arbejde med alle systemets data gennem prædefinerede figurer, dannet med udgangspunkt i teori og forskningen om læring. Værktøjet understøtter analyse af konkrete tematikker, og alle figurer kan eksporteres direkte til en valgfri rapport via et enkelt klik. Resultatbrowseren giver virkelig mulighed for at ”gå på opdagelse” i egne data. Kvalitetsindikatorerne er opdelt i tematiske grupper: Elevforudsætninger, læringsmiljø, resultater og læreprocesser.

Rapportbygger

Rapportbyggeren giver mulighed for at se på forskellige resultater ved at bygge og dele rapporter.  Både skoleleder og forvaltning kan udforme egne rapporter på baggrund af data fra resultatbrowseren. Man starte fra bunden ved at tilknytte figurer til en tom rapport eller man kan tage udgangspunkt i en af de skabelonrapporter, som ligger i Rapportbyggerens skabelonbibliotek.

Rapporten kan gemmes som skabelon og kan på den måde hurtigt opdateres med seneste resultater uanset om disse dannes i Hjernen&Hjertet eller hentes fra eksterne kilder. Ved at kommentere slette eller tilføje figurer og tekst tilrettes rapporten hurtigt til at opfylde specifikke formål;

  • Det er let at udskrive og eksportere rapporterne fra systemet i forskellige formater.

  • Ved få klik gøres en kommunal kvalitetsrapport til en rapport for én konkret skole – hvor kommunale data udskiftes med skolens egne resultater.

  • Rapporten for én bestemt skole duplikeres let til rapporter for alle skoler.

Dialoglog

Platformen understøtter dialog mellem forvaltning og skole. Dialogen kan knyttes til de genererede resultatrapporter.  Dialogen mellem niveauerne bidrager til at forvaltning, skoleledere og lærere får en fælles forståelse af status og udfordringerne på den enkelte skole. 

Udviklingsplaner

På baggrund af dialogen om udfordringer og mål, kan der formuleres udviklingsplaner direkte i systemet. Udviklingsplanerne understøtter skolens proces med at konkretisere mål, udvælge tiltag for at nå målene, evalueringen af de opstillede mål og ændring af praksis på baggrund af evalueringen.

Platformen er således et sammenhængende system præget af en systematisk tilgang til arbejdet med kvalitet, faglig og forskningsmæssig forståelse af, hvilke indikatorer der siger noget om høj kvalitet i læring og ikke mindst en procesforståelse af, hvad det er for aktiviteter og handlinger, der skal til for at fremme samarbejdet mellem forvaltning og skoler. 

 

Systemets brugervenlighed og store fleksibilitet giver de bedst mulige forudsætninger for at forme lige netop den systematik, analyse og arbejdsgang, der giver værdi for den enkelte kommune og den enkelte skole.

Birgit Munk Nørregaard Nielsen
Chefkonsulent
M5161 2094
Ebimn@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll