dcsimg Sprogvurdering - HJERNEN&HJERTET - Ramboll
 
|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprogvurdering

Rambøll Sprog er et sprogvurderingsværktøj, som giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin, ved hjælp af individ- og gruppebaseret tests. Det er et sammenhængende og intuitivt værktøj, som giver pædagoger, børnehaveklasseledere og forældre en mulighed for at følge barnets sproglige udvikling indenfor fire sproglige områder.

 
 

Sprogvurderingsmaterialet kan bruges til både at vurdere et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen, hvor testen kan gennemføres som en gruppetest. Gruppetesten gennemføres af eleverne selv, på enten papir, tablets eller computere.

Med det nationale sprogvurderingsmateriale afdækkes børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner/områder:

  • Produktivt talesprog
  • Receptivt talesprog
  • Lydlige kompetencer
  • Kommunikative kompetencer

På baggrund af sprogvurderingen beregnes en samlet ’score’ med en værdi mellem 0 og 100 for barnets samlede sprogformåen, og derudfra placeres barnet i en af følgende tre kategorier:

  • Generel indsats
  • Fokuseret indsats
  • Særlig indsats

Ud fra barnets resultater er det muligt at afgøre hvilken indsats der skal til for at fremme barnets sproglige kompetencer.

Sprogvurderingsresultaterne kan trækkes umiddelbart efter testen er gennemført. Det gør det muligt at tilrettelægge og igangsætte indsatser med det samme.

Sprog Workflow

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
M5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
Anne Dall
Konsulent
M5161 8012
Edall@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll